Sobre mi

És complicat parlar sobre un mateix, i més a la seva pròpia pàgina web. Provaré de ser concís i breu, doncs.

Dades acadèmiques

Professió

Habilitats

  • Disseny i programació de pàgines web amb HTML5 + Javascript (jQuery) + CSS
  • Programació en PHP
  • Creació i adaptació de plantilles de WordPress. Instal·laciñó i configuració de Woocommerce i mòduls associats.
  • Instal·lació i configuració bàsica de Prestashop
  • Edició vídeo amb Final Cut Pro 6 (OS X) i KDEnLive (Ubuntu)

Aficions

  • La música (toco una mica el clarinet i la flauta dolça, i reconec l’ordre de les tecles en un piano tot i que no el sé tocar)
  • Els idiomes, tinc nocions d’anglès (nivell COU), mandarí (molt principiant) i esperanto (principiant).
  • La tecnologia: els gadgets més interessants, la telefonia mòbil, la connectivitat, etc.